25/9/10

L'APÒSTROF I LA CONTRACCIÓ

Pels alumnes que no hi eren a classe i pels despistats us apunto la feina que vam fer a classe sobre l'apòstrof  i la contracció.
Heu de llegir la teoria de la p.31 i contesta les següents preguntes a la llibreta (les preguntes també es copia!):

Què és l'apòstrof?
  1. Quan s'apostrofa?
  2. Quines són les excepcions de l'apòstrof?
  3. Què és la contracció?
  4. Quines són les contraccions? Posa exemples de cadascuna d'elles.
  5. Quan no es produeix contracció?

Fes a la llibreta totes les activitats de la p.32 (s'ha de copiar enunciats, paraules i frases).